Kömür Kazanı Nedir?

Katı yakıtlı kalorifer kazanları diye de adlandırılan bu kazan tipi, genellikle doğal gazın olmadığı veya doğal gaza ulaşılamayan yerlerde kullanılmaktadır. Katı yakıta ulaşmanın kolay olması nedeniyle tercih edilmektedirler. Daha çok doğal gazın olmadığı bölgelerde, apartmanlarda ve toplu konut bölgelerinde, toplu yaşamın olduğu bölgelerde kullanılmaktadırlar.

Tüm kömür kazanı ekipmanları, kömür kazanı kurulumu ve fiyatları için firmamıza ulaşabilirsiniz.

Kömür kazanının parçalarından bahsedecek olursak;

  • Ocak,(Yanma Odası);

Kömürün yakıldığı bölüme verilen isimdir. Hava bu yanma odasına yeterli miktarda girebilmelidir ki yanma gerçekleşsin. Ayrıca yanmanın tam olarak gerçekleşebilmesi için ocakta tüm şartlar sağlanmaktadır.

  • Küllük

Kömür kazanlarında yanma sonrasında meydana çıkan yanma artıklarının yani küllerin toplandığı bölüme verilen isimdir. Dökme demir olan kazanlarda kazanın içinde, yarım silindirik olan kazanlarda ise, kazanın altında yer almaktadır. Küllükte küllerin aşırı birikmesi önlenmeli ve düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.

  • Izgara

Yanma odası ile küllük arasında kalan bölümdür. Kömürü üstte tutar ve küllerin dökülebilmesine imkan verir. Dökme demir kazanlarda kazanın bir parçası, yarım silindirik kazanlarda ise kazandaki özel yatağında ızgara tipinde oluşturulur.

  • Duman Boruları

Sıcak gazların bacaya gitmesi görevini yaparken suyun da ısıtılmasını sağlayan borulardır. Dökme dilim kazanlarda duman borusu yerine duman kanalcıkları bulunmaktadır.

  • Ön Duman Kutusu (Kazan Aynası)

Sadece çelik kazanlarda bulunan ve kazanın önünde yer alan kutudur. Alt duman boruları ve üst duman boruları bu haznede birleşir.

  • Arka Duman Kutusu

Üst duman borularının birleştiği kutuya verilen isimdir. Duman ve atık gazlar buradan duman kanalı yardımı ile bacaya gider. Küçük döküm kazanlarda duman kutusu, büyük kazanlarda duman kanalı bulunur.

  • Ocak Kapağı

Kömür kazanlarına kömür bu noktadan verilir. Bu kapak aynı zamanda yanma odasına erişilmesini sağlar. Aynı zamanda kapağın ortasında bulunan kelebek vasıtası ile yanma odasına girecek havanın miktarı ayarlanabilmektedir.

  • Küllük Kapağı

Küllüğün önünde bulunan ve külü ve cürufu boşaltmaya yarayan kapaktır. Küllüğün temizlenmesi, yanma odasına hava girmesi gibi işler bu kapak vasıtası ile yapılır. Kazan çalışırken kapalı olmalıdır.

  • Baca Klapesi

Arka duman kutusunun bacaya çıktığı boruda yer almaktadır. Bacanın çekişi bu vasıta ile ayarlanabilmektedir.