Güneş Enerjisi Nasıl Kullanılır

Güneş Enerjisi Nasıl Kullanılır?

Güneş enerjisinden yararlanmak üzere pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojiler güneş ışınlarını ısı ve ışık enerjisi olarak direkt kullanabilir. Bazı teknolojiler ise güneş enerjisinden elektrik elde etmek üzerine kurulur. Örneğin, güneş enerjisi ile çalışan sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için doğrudan güneş ışınlarından faydalanır. Bu sistemler büyük bir alanı ısıtabileceği gibi evsel mekânlarda da kullanılır. Bu tür sistemlerde sıklıkla bir termal güneş paneli ile bir depodan yararlanır.

Güneş enerjili su ısıtıcıları temelde üç gruba ayrılır:

1. Aktif sistemler: Suyun veya ısı transfer sıvısının çevirimi için pompa kullanılan sistemlerdir.

2. Pasif sistemler: Isı transfer sıvısının ya da suyun devrinin doğal çevirim ile sağlandığı sistemlerdir.

3. Kütle sistemleri: Su tankının direkt olarak güneş ışığı ile ısınmasını amaçlayan sistemlerdir.

Yaygın Güneş Enerjisi Uygulamaları

Yek-Odaklı Güneş Enerji Santralleri: Bu santrallerde doğrudan çanak şekilli ya da merkezî bir noktaya yönlendirilen dev aynalar kullanılır. Böylece odak noktasında çok yüksek sıcaklıkta ısı enerjisi kullanılır. Genellikle elektrik üretilirken bu santrallerden yararlanılır. Ancak günümüzde halen bir yaygınlık kazanmamıştır.

Düzlemsel Güneş Kollektörleri: Türkiye’de en çok kullanılan sistemlerdir. Ev ve işyerlerinde sıcak su elde etmek için kullanılırlar.

Vakum Tüplü Güneş Enerji Kollektörleri:  Vakum tüplü güneş enerji kollektörleri, iç içe geçmiş 2 tane silindirik cam tüpün bağlanması ile oluşur. Bu iki tüp ısı sayesinde birbirine bağlanır ve bu işlem sırasında aradaki hava alınarak bağlanır. Dış silindirik tüpün üzerine düşen güneş ışınları, ara alanda bulunan havasız ortamdan geçer. Böylece iç silindirik tüpün yüzeyinde absorbe edilerek çalışır. Ara alanda başka bir madde olmadığı için sadece ışıma yolu ile ısınan sistem suyu, çevresel hava sıcaklığından bağımsız olarak bulunur.

Geçişli Hava Panelleri: Aktif güneş enerjili havalandırma ve ısıtma sistemidir. Termal güneş paneli gibi çalışan bu sistem, güneşe direkt olarak bakan delikli bir duvardan oluşur. Panel, ön ısıtma işlemini binanın havalandırma sistemine uygular. Oldukça ucuz bir yöntem olan bu panel sistemi ile %70’e kadar verim alınabilir.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
  • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum