Güneş Enerjisi Sistemleri Avantajları

Her enerji kazanımında olduğu gibi güneş enerjisinin de bazı avantajları ve dezavantajlarının olacağı kesindir. Ancak tabii ki diğer enerjilerde olduğundan çok daha fazla avantajları vardır. Tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları arasında en güçlü yere yine güneş enerjisi sahiptir. Güneş enerjisinin başlıca avantajları şunlardır:

  • Tükenmeyen bir enerjidir. Bu sebeple de kullanımı ve üretimi için herhangi bir yakıta gerek yoktur.
  • Çok fazla kullanım alanı vardır. Doğal bir kaynaktan elde edildiği için çevreye zarar vermez.
  • Güneş enerjisi ile elektrik üretilebilir. Elektrik üretimi esnasında fotovoltaik güneş panelleri kullanılır. Elektrik üretilirken ve kullanım aşamasında bu panellerin çevreye verdikleri herhangi bir zarar yoktur. Diğer bir deyişle gaz, duman, kükürt, radyasyon ya da karbonmonoksit gibi atık ve tehlike içeren maddelerin salınımı söz konusu değildir.
  • Güneş enerjisi ile elektrik üretmede, sistemin amortisman zamanı yaklaşık 5-6 yıl kadardır. Böylece diğer enerji üretim yöntemlerinin önüne geçilmiş olur.
  • Güneş enerji sistemlerinin bakım ve onarım masrafları diğer enerji tesislerine göre çok daha kolaydır. Öte yandan işletme maliyetleri de son derece düşüktür .
  • Güneş enerji sistemlerinin kurulumu ve montajı basittir. Santral boyutunda bir güneş enerji merkezinin dahi kurulumu en fazla 9 ay sürer.
  • Lisansı olmayan güneş enerji sistem santralleri için 1 yıllık ölçüm istasyonu kullanmaya gerek yoktur. Ancak diğer santraller için minimum 1 yıl ölçün yapılması ve rapor alınması gerekir.
  • Güneş enerji sistemlerinde kaynağın verimliliğini tahmin etmeye gerek yoktur. Örneğin, su ya da rüzgâr enerjisi gibi olmadığı için hava koşullarını önceden bilmeye gerek duyulmaz. Türkiye ikliminde yılın çok büyük bir kısmı güneşlidir.
  • Güneş enerji sistemlerinde kullanılan malzemeler dayanıklı yapıdadır. Böylece zorlu çevre şartlarında dahi uzun süre kullanılabilirler.
  • Güneş enerjisi, tüm dünya ülkelerinin kullanabileceği sonsuz bir enerji kaynağıdır. Gelecek yüzyıllar içerisinde kaynağı tükenecek olan doğalgaz, kömür veya petrol gibi enerji kaynaklarının ülkeler arasında oluşturacağı kaosu önleyebilecek bir baş aktör konumundadır.