Kömürlü Kazan Nasıl Çalışır

Kömürlü Kazan Çalışma Prensibi

Kömür kazanı, genellikle doğal gazın olmadığı yerlerde kullanılan kazan tipidir. Katı yakıt kazanı diye de adlandırılır. Kömür kazanı hakkında detaylı bilgi için kömür kazanı nedir yazımızı inceleyin.

Kömürlü kazan haznesinde yer alan kömür, zaman ayarlı motorun çalıştırdığı ve yukarıya dönerek yol alan yakma haznesine taşınmaktadır. Kömür potanın altından beslenmektedir. İlave edilen diğer kömürlerle kömür yukarıya çıkmaktadır.

Burada yer alan fan motoru ve hava sayesinde ufak bir yanma oluşmaktadır. Bu yanma potanın üzerinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte henüz yanmayan kömür belli derecede bir sıcaklığa gelir ve içerisinde yer alan yanıcı gazlar ilk başta potanın üzerinde yanar.

Temel ısının sağlandığı yanıcı gazlar kazan bölümünden gitmeden önce yandığından yüksek bir ısı elde edilir.

Yakma haznesinde kömürlerin yığılmasını önlemek amaçlı redüktörlü motorun çalışma ve durma süreleri ayarlanmaktadır. Bu sayede yakma haznesinde fazla kömür birikintisi ve haznenin kömürsüz kalması engellenmiş olmaktadır.

Kazanın üzerinde yer alan termostat elektrik panosuna bağımlı olarak işlevini yürütmektedir. Termostatta yer alan ısı değerine ulaşıldığında ise sistem otomatik olarak durmaktadır. Bunun sayesinde tehlikeli bir durumun yaşanması ve talep edilenden az ısı oluşumu engellenmiş olur.

Kömürlü Kazan Montaj ve Havalandırma Gereksinimleri

Kazanın oturtulduğu yer sürekli olarak havalandırılmalıdır. Bu durum sabit bir pencere yardımı ile veya menfez açarak doğal sirkülasyon da sağlanmalıdır.

Yanma olayı, fan ve yanma yerine havanın basılması sonucu kazanın artı bir basınçla ortaya konulmaktadır. Diğer yandan kazandan gaz sızma olayları mevcuttur. Bu yüzden kazanlar, kapalı yerlere ve insanların yaşamlarını sürdürdüğü yerlere monte edilmemelidir.

Yakıtın güvenli bir şekilde yakılması için yeni havaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm kapalı alanlarda, yanmanın başlaması ile oksijen kısa bir sürede azalacaktır. Bunun sonucunda da yanma bozulmaya uğrayacaktır. Yetersiz hava ile yanan kazanlarda çalışma ve verim düşüklüğü meydana gelmektedir. Bu yüzden kazan ve baca sık sık temizlenmelidir.

Montaj ve Baca Koşulları

Montajda ise kazan yeterli çekiş gücüne sahip bir bacaya eklenmelidir. Yeterli çekişi olmayan bacalar hem kapasiteyi hem de verimi düşürmektedir. Ayrıca kazan duman borularının da devamlı olarak tıkanmasına neden olmaktadır.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
  • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum