Buhar sistemleri ve buhar tesisatı

Buhar Tesisatı ve Buhar Kazanları

Buhar dağıtım hatları, tesisatın içindeki buharın, istenilen kalite ve basınçta buhar kullanım noktasına taşınması görevini üstlenir. Küçük çaptaki bir buhar sistemleri dağıtım hattı, buharın kullanım noktasına düşük basınçta ulaşmasına ve yüksek basınç kayıplarına neden olur. Bununla birlikte cihazın performansının düşmesine, aşınma risklerinin artmasına, yetersiz buhar belemesine ve buhar hızının artmasından dolayı da gürültü meydana gelmesine neden olur. Bunun aksine büyük çaptaki bir buhar dağıtım hattı ise, maliyetlerin yükselmesine, ısı kayıplarının yaşanmasına, ısı kayıplarından dolayı hatta fazladan yoğuşarak gelen su oluşumuna ve dolayısı ile kondestop adetlerinin artmasına neden olur.

Herhangi bir yakıtın yakılması sonucu, sudan istenilen sıcaklık, basınç ve miktarda buhar elde etmeye yarayan basınçlı kapalı kaplara buhar kazanı adı verilir. Buhar tesisatı kazanları alev borulu kazanlar ve su borulu kazanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar da kendi aralarında çeşitlendirilir.

Alev Borulu Kazanlar

Yanmayla oluşan kızgın gazlar, borular içinden geçiyor ve buharlaştırılacak su boruların dışında yer alıyorsa bu tip kazanlara alev borulu kazanlar adı verilir. Bu tip kazanların 2/3’ü su, 1/3’ü ise buhar hacmi olarak düzenlenmiştir. Katı veya sıvı yakıtlar, ocak ya da külhan adı verilen bölümde yakılır. Bu yanma sonucunda oluşan kızgın gazlar yanma odasına gelir. Buraya cehennemlik adı da verilir. Külhan ve cehennemliğin etrafı tamamen suyla çevrilidir. Isıyı suya veren gazlar duman sandığına gelir ev buradan baca yoluyla atılır. Bu tip kazanlara lokomotif ve gemi kazanları örnek olarak gösterilebilir.

Su Borulu Kazanlar

Yüksek sıcaklıkta ve basınçta buhar üretimi için kullanılan buhar kazanları su borulu kazanlar olarak adlandırılır. Su borulu kazanlarda, boruların dışında sıcak gazlar geçerken, küçük çaplı boruların içinde buharlaştırılacak olan su bulunur. Bu tip kazanlar, rafinerilerde alev borulu kazanlara göre daha fazla kullanılmaktadır. Boruların içinde oluşabilecek kireçlenmenin temizlenmesinin zor olmasından dolayı arıtılmış su kullanılmalıdır.

Buhar Kazanı Yakıt Sistemi

Buhar kazanı yakıt sisteminde, katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç çeşit yakma tesisatı bulunmaktadır. Bu tesisatın her çeşit yakıtı yakabilme özelliği olmalıdır. Bunun yanı sıra tam yanmayı sağlamalı ve bunu en az hava fazlalığı ile gerçekleştirmelidir. Ocağı ve kazanı çok fazla kirletmemeli, kullanılması kolay olmalıdır. Kazan yüzeylerinin ısı geçişini kolaylaştırmalıdır. Yedek parça ihtiyacı olmamalı, kullanıldığı malzeme ve kapladığı yer minimum olmalıdır. Yardımcı makineleri de fazla güç sarf etmemelidir.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
  • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum