entalpi ısı tutumu hakkında

Entalpi Isı Tutumu Nedir?

Mutlak 0 noktasına kadar bütün maddelerin mevcut bir iç enerjisi bulunmaktadır. Bir sisteme iş veya iş etki ettirildiğinde maddenin iç enerjisi ve ısı tutumu değişecektir. Bunların değişmesiyle entalpi ısı tutumu da değişir.

Bazen bir sistemin toplu ısı miktarını bulmamız gerekebilir. Bir sistemin toplu ısı miktarını bulmak için, sisteme etki ettirilen işi veya ısı miktarını hesaplayıp, sistemin baştaki iç enerjisi ile toplamamız gerekecektir.

Entalpi en geniş anlamıyla bir sistemin toplam enerjisidir. Toplam enerji kapsamında; sisteme evrende açılacak olan yere harcanan enerji ve sistem yaratmak harcanan enerji baz alınmaktadır. Yani ikisinin toplamı entalpi kavramını ortaya çıkaracaktır.

Entalpi=H

Sistemin İç Enerjisi=U

Hacim=V

Basınç=P

Mekanik İş Miktarı=PV

H = PV + U

Entalpi Isı Tutumu Bir Durum Fonksiyonu Mudur?

Entalpi bu formülden de görüldüğü gibi bir durum fonksiyonu değildir. Bu işlem matematiksel olarak bir ispata gerek duyulmadığını ortaya koymaktadır.

Entalpinin bütün değişkenlerinin hali hazırda birer durum değişkeni olmaları, durum değişkenlerinin birleşiminin yine bir durum değişkeni kapısına çıkacağını ortaya koyduğundan entalpi bir durum değişkeni olarak kabul edilir ama kesinlikle bir durum fonksiyonu değildir.

Entalpinin Direk Ölçülmesi Mümkün Müdür?

Entalpi bir maddenin toplam enerjisi olduğu için direk ölçülmesi elbetteki mümkün değildir. Öncelikle mekanik iş miktarı ve sistemin iç enerjisi tespit edilmelidir ve ardından yukarıda verilen formül uygulanmalıdır. Tabi ki net bir entalpi hesaplanmak isteniyorsa, bütün bu enerjiler hassas ölçümler kullanılarak yapılmalıdır.

Entalpi bir nicelik değildir. Çünkü az önce de söylendiği gibi direk ölçüm yapılamaz. Entalpiyi bir nicelik olarak ele almaktansa, termodinamikte görülen birçok kavram gibi değerinde oluşan değişimler değerlendirilmelidir.

Entalpi (H)

Entalpi özetlemek gerekirse, sabit basınç altında yürütülen ısı alışverişlerini göstermektedir.

Örneğin buharlaşma entalpisi, sıvı moleküllerini birbirinden ayırmak, moleküller arasındaki çekim kuvvetlerini yenmek ve bunların sabit basınçtaki ortama genleşmesini sağlamak için yapılan iş ve harcanan enerjidir. Entalpideki artış P ∆ V işinden başka bir iş yapılmadığı takdirde, absorblanan ısıya eşit olur.

∆H = H2 – H1 = qp

Entalpi Birimleri

  • 1 Btu/lbm = 778.2 ft lbf / lbm
  • 1 Btu/lbm = 5.56 10-4 kcal/g = 2.326 kJ/kg
  • 1 kcal/kg = 1.80 Btu/lbm = 4,187 J/kg
ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
  • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum