Doğalgaz Faturası Terimleri

Doğalgaz Faturasında Yazan Terimler

Doğalgaz faturasındaki terimleri detaylı anlayalım:

 • İlk Okuma Tarihi

Bir önceki fatura dönemine ait sayaç göstergesinin belirlenmiş olduğu tarihtir.

 • Son Okuma Tarihi

Son okuma döneminde sayaç göstergesinin son olarak belirlendiği tarihtir.

 • İlk Gösterge

Önceki Fatura döneminde belirlenmiş olan sayaç göstergesinin değerine karşılık gelir.

 • Son Gösterge

Yeni Faturalandırma döneminde belirlenmiş sayaç göstergesi değeridir.

 • Tüketim (m3)

Bir önceki ve son okuma tarihleri arasında sayaçtan geçmiş olan gaz hacmidir. İlk ve son göstergeler arasında bulunan farkı ifade eder.

 • Düzeltme Katsayısı

Doğal gaz sıkıştırılabilir bir akışkan olmasından ötürü farklı basınçlarda kullanılmış olan gerçek doğal gazın miktarının belirlendiği katsayıdır. Katsayı aylık olarak değişiklik göstermektedir.

 • Düzeltilmiş Tüketim (m3)

Sıcaklık, basınç ve sıkıştırılabilir gibi bazı değişkenler göz önünde bulundurularak hesaplanan ve sayaçtan geçmiş olan doğal gazın standart hacmini ifade eden değerdir. Tüketim değerine düzeltme katsayısı eklenerek elde edilmektedir.

 • Ortalama Üst Isıl Değer (Kcal/m3)

1 m3 doğal gazın yanmasıyla ortaya çıkan enerji miktarını temsil edip, karışımın çeşitli durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Fatura dönemindeki çeşitli katsayıların gün ağırlıklı otalamalarına karşılık gelir. Standart değer 9.155 kcal/m3 olarak kabul edilmektedir. Fiili olarak ortalama üst ısıl değerin standart değere olan oranı, tüketilmiş olan gerçek enerji miktarına karşılık gelir. Böylece diğer yakıt türlerinden farklı olarak doğal gaz için kullanılan enerji miktarı kadar ödeme yapılmaktadır.

 • Tüketilen Enerji Miktarı (kWh)

Sıcaklık, basınç ve sıkıştırılabilirlik gibi bazı değişkenler göz önünde bulundurularak hesaplanan ve sayaçtan geçmiş olan doğal gaz miktarının enerji cinsinden karşılığıdır. Tüketim değerine, düzeltme katsayısının ve otalama üst ısıl değerin uygulanması sonucu elde edilir.

 • Ortalama Satış Bedeli (TL/kWh)

1 kWhenerji eşdeğerine sahip doğal gazın ortalama TL karşılığıdır. Fatura dönemindeki tarifelerin, günlere göre ağırlıklı ortalamasını ifade etmektedir.

 • Tüketim Bedeli (TL)

Katma değer vergisi hariç tutulduğundaki fatura bedelini belirtir.

 • KDV (%)

Tüketim bedeline dahil edilen katma değer vergisini ifade eder.

 • Tenzilat/İlave (TL)

Bir önceki faturada yapılmış ancak bir sonraki faturaya yansıtılacak olan tenzilat bedelini belirtir.

 • Yuvarlama (TL)

Bir önceki faturada yapılmış ancak bir sonraki faturaya yansıtılacak olan yuvarlama bedelini belirtir.

 • Özel Hizmet Bedeli (TL)

Abonenin talebi doğrultusunda gerçekleşen hizmet türlerini ve kdv dâhil ücretini içerir.

 • Gecikme Bedeli (TL)

Bir önceki fatura dönemine ait olan ve son ödeme tarihi geçen ödemelere uygulanan ilave bedeli temsil eder.

 • KDV (%)

Gecikme bedeline ya da usulsüz kullanıma uygulanan katma değer vergisini ifade eder.

Doğalgaz abonelik açtırma ücreti hakkında detaylı bilgi almak için doğalgaz abone bağlantı bedeli yazımızı ziyaret edin.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
 • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum