Radyatör montajı nedir

Radyatör Montajı Nedir?

Radyatör montajı,  ısıtıcıların verimli olarak çalışmasını, sistemdeki enerji kaybının önlenmesini ve ısı kayıplarındaki değerlerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Geçmişten bu yana farklı ısıtıcılar üretilmiştir. Bu ısıtıcılar üretilen malzemeye göre döküm, alüminyum, çelik olarak ayrılmasının yanı sıra; kanatlı, borulu, dilimli, sıcak hava apareyleri, levha olarak da adlandırılabilmektedir. Fakat bunlardan en çok kullanılanı panel radyatörler ve dökme dilimli ısıtıcılardır.

Radyatör Çeşitleri

 1. Panel Radyatörler

Panel radyatörler dalgalı ya da düz levhalardan oluşmaktadır. Bu yapılar en az 1,25 mm kalınlığında pastan arındırılmış, St-37/ Fe-37 genel yapı çeliği özelliği olan saçta biçim verilerek oluşturulmaktadır. Punta ya da benzeri bir kaynak işlemiyle radyatörü oluşturacak ön ve arka yüz plakaları birleştirilmektedir. Ön yüzünde ışınımla, arka yüzeyde taşınımla ısı geçişi gerçekleştirilmektedir. Kanatlarsa yüzeye tam temas olarak şekilde yerleştirilmelidir.

 • Dilimli Çelik Radyatör

Dilimli çelik radyatörler de en az 1.25 mm kalınlığında pastan arındırılmış, St-37 /Fe-37 genel yapı çeliği özelliği olan saçta biçim verilerek oluşturulmaktadır. Çatlak, tufal, katmer veya ezik bulunmayan iki adet yan yüzey levhası presle şekil verilerek bir dilimi oluşturacak şekilde kaynak işlemiyle birleştirilmektedir. Daha sonra bu dilimler vidalarla bağlanmış çelik nipeller ya da alın yüzeylerinden kaynatılarak gruplandırılmaktadır. Sıcak su sistemleri için kullanılan çelik radyatörlerin işletme basıncı en fazla 4 bar’dır. Ayrıca demir radyatörlere göre daha ekonomik ve hafiflerdir. Kaçaklar kaynak yardımıyla tamir edilebilmektedir. Fakat korozyona dayanıklı olmadıkları için sistemlerin kapalı genleşme kaplı olması gerekmektedir.

 • Alüminyum Radyatörler

Bu tip radyatörler ekstrüze ve döküm olarak iki şekilde imal edilmektedir.Dökümler, BSEN 1676 standardında verilmiş olan Al Si9Cu alaşımı ve et kalınlığının minimum 1,5 mm olması sonucu üretilmektedir. Ekstrüze olanlar, AlMgSi alaşımının karşılığı olan EN AW-606 dövme alüminyum alaşımı ve et kalınlığının minimum 1,1 mm olması sonucu üretilmektedir

Radyatörlerin Karşılaştırılması

 1. Radyatörlerin Ömrü: Kullanılan malzeme türüne göre radyatörlerin ömrü değişiklik gösterebilmektedir. Panel radyatörlerin yaklaşık 15-20 yıl ömrü vardır. Alüminyumlar ise değişkendir.
 2. Radyatörün Yalıtım Maliyeti: Radyatörler arasında fiyat karşılaştırması yapılırken kalori maliyeti değerlendirilmelidir. Radyatörlerden en pahalıları alüminyum ve döküm olanlarıdır. Panel radyatörler, diğer radyatörlere istinaden daha ucuzdur. En ucuzları dilimli çelik radyatörleridir.
 3. Isıtma Yüzeyinin Miktarı: Isı verimliliği için bir radyatörün aynı şartlarda, aynı ısıyı en küçük yüzeylere dahi verebiliyor olması gerekmektedir. Döküm radyatörleri en küçük yüzeyi ısıtma özelliğine sahiptir.
 4. Görünüm: Görünüm açısından alurad ve panel radyatörler daha çok tercih edilmektedir.
 5. Kolay temizlenebilme: Düz yüzeye sahip panel radyatörler daha kolay temizlenebilmektedir.
 6. Güvenlik: Radyatörlerin kenarlarının keskin olması, kullanım açısından tehlike arz etmektedir. Buna örnek olarak dilimli çelik radyatörler verilebilir.
 7. Ağırlık: Montaj işleminde radyatörün ağırlığı önem taşımaktadır. Panel radyatörler diğer radyatörlerden daha hafiftir.
 8. Su hacmi: Radyatörlerin su hacminin fazla olması, geç ısınıp geç soğumasına neden olmaktadır. Dilimli çelik radyatörler su hacmi geniş olan radyatörlere örnek gösterilebilir.
ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
 • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum