Doğalgaz nedir neden doğalgaz gereklidir

Doğal Gaz Nedir? Neden Doğal Gaz?

Doğal gaz yer kabuğu içerisinde bulunan bir çeşit fosil kaynaklı yanıcı, kokusuz ve renksiz bir gaz karışımıdır. CH4 (Metan gazı), C2H6 (Etan gazı), C3H8 (Propan gazı) ve C4H10 (Bütan Gazı) gazlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda içeriğinde az miktarda CO2 (Karbondioksit), N2(Azot), He (Helyum) ve H2S (Sülfür) bulunur.

Bir diğer fosil yakıt türü olan petrol gibi Doğal Gaz’da yer altındaki kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur ve yine petrol ile aynı hidrokarbon bileşiklerinden oluşur. Yer altında yalnız bulunabileceği gibi petrol ile beraber de bulunabilir.

Önceleri petrol üretimi sırasında rastlanılmış ancak gereksiz görüldüğü için görmezden gelinmiş, daha sonra ise endüstriyel değeri ve yakıcı gaz olduğu anlaşılarak kullanılmaya başlamıştır. Kokusuz, renksiz ve havadan hafif olması nedeniyle herhangi bir gaz kaçağı durumunda farkına varılabilmesi için özel olarak kokulandırılmaktadır.

Doğal Gazın Kullanım Alanları? 

Tüm Dünya’da 193 trilyon m3’den fazla keşfedilmiş doğal gaz rezervi bulunduğu bilinmektedir. En büyük doğal gaz rezervi 79,1 trilyon m3 ile Ortadoğu bölgesinde yer alırken 59,2 trilyon m3 rezervi ile Rusya ve Türkmenistan sırayı takip etmektedir. Avrupa bölgesi ise 3 trilyon m3 ile bu konuda en kısır bölge konumundadır (BM 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu).Rezerv konusunu ülkeler bazında ele alacak olursak sıralama Rusya (35 trilyon m3), İran (33,2 trilyon m3) ve Katar (24,9 trilyon m3) olacaktır.

Tüm bu verilere karşın doğal gaz üretiminde lider diğer bir çok sektörde olduğu gibi ABD. 2018 yılında 734,5 milyar m3 doğal gaz üretimi yapan ABD geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan doğal gazın %20’sini üretti.

Doğal gazın kullanımı ile ilk olarak M.Ö 900’lü yıllarda Çin’de karşılaşıyoruz. Doğal gazın yaygın kullanımı ise 1700’lerin sonunda İngiltere’de başlıyor. Sonraları boru hattı taşımacılığı sayesinde 1900’lerin başında kullanımı artıyor ve İkinci Dünya Savaşı sonrası her endüstriyel element gibi onun da kullanımı hızla artıyor.

Enerji sektöründe ise ilk kez ABD’de kullanılmaya başlanan doğal gaz günümüzde enerji sektörünün vazgeçilmez yapıtaşlarından biri ve stratejik bir yapıtaşı haline gelmiş durumdadır..

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
  • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum