Şebeke Sistemleri Nelerdir

Şebeke Sistemleri Nelerdir?

Elektrik şebekesi üretilen elektrik enerjisini kullanıcılara iletmek için oluşturulmuş bileşik bir ağdır. Ayrıca, iletim amacı ile kullanılan şebekelere iletim şebekeleri, dağıtım amacı ile kullanılan şebekelere de dağıtım şebekeleri denir.

Elektrik Şebeke Sistemleri

Elektrik şebekesi, üretilmiş olan elektrik enerjisini tüketicilere iletmek adına oluşturulmuş bir bileşik ağdır. Elektrik gücü sağlayan enerji santralleri, üretim yapan kaynaklardan talep edilen merkezlere enerji gönderen iletim hatları ve tüketicilere bağlantıyı sağlayan bileşik dağıtım hatlarından oluşmaktadır.

Elektrik enerjini üreten santraller genel olarak yerleşim yerlerinden uzak mesafeye kurulur. Bazı yerleşim yerlerinde santral bile yoktur. Bundan dolayı üretilen enerjinin kullanıcılara ulaştırılması, iletilmesi gerekmektedir. İletim ve dağıtım şebekeleri elektrik enerjisini üretimden tüketimine kadar enerjinin hiç kesintiye uğramadan ve emniyetli bir biçimde iletilip dağıtılmasına elverişli olmalıdır.

Elektrik mühendislik hizmetleri hakkında bilgi almak için elektrik hizmetleri sayfamızı ziyaret edin.

Elektrik Şebekeleri Kullandıkları Gerilim Değerleri Göre:

  • Alçak Gerilim Şebekeleri,
  • Orta Gerilim Şebekeleri,
  • Yüksek Gerilim Şebekeleri,
  • Çok Yüksek Gerilim Şebekeleri olarak 4 gruba ayrılmaktadır.

Alçak gerilim şebekeleri hakkında detaylı bilgi için alçak gerilim nedir yazımızı ziyaret edin.

Dağıtım Şekillerine Göre Şebeke Sistemleri

Şebeke sistemleri dağıtım şekillerine göre;

  • Dallı şebekeler,
  • Ring şebekeler,
  • Ağ gözlü şebekeler,
  • Enterkonnekte şebekeler olmak üzere 4 gruba ayrılır.

Dallı Şebekeler: Genellikle tek kaynaktan oluşan ve ağaç dallarına benzer bir şekilde olan şebeke türüdür. Bu şebekelerde dağıtım yapılacak olan yerin yük açısından ağırlık merkezlerine trafo koyulur. Bu trafonun çevresinde olan alıcılara bir ağacın dalları gibi ilk kalın kollara sonrasında da ince kollara ayrılarak son alıcıya kadar iletilir.

Ring Şebekeler: İletimin birden çok trafo ile yapıldığı be tüm trafoların birbirlerine paralel bir şekilde kapalı bir sitem oluşturduğu, şehir, köy, kasaba ve sanayilerde uygulanan şebeke tipidir.

Ağ Gözlü Şebekeler: İletimin birden çok trafo ile gerçekleştirildiği ve alıcıları besleyen harların bir ağ misali örülerek gözler oluşturduğu, enerjinin iletilmesi gerekli olan kent merkezlerine, köy ve kasabalara uygulanan şebeke tipidir.

Enterkonnekte Şebekeler: Tüketim merkezleri arasındaki enerji akışını saplayan, bir ülkenin bütününün veya belirli bir bölgenin elektrik enerjisi ihtiyaçlarını giderecek bir biçimde üretim yapan enerji taşıma sistemidir.

Kaynak:

Wikipedia.org Elektrik Şebekesi Tanımı

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
  • ÜÇAY MÜHENDİSLİK'e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum