Elektromekanik

Endüstriyel elektrik ve mekanik taahhüt faaliyetlerine 2007 yılında başladık. Bu alandaki faaliyetlerin artması nedeniyle, bu faaliyetler 2012 yılında Üçay Mühendislik ile aynı ortaklık yapısına sahip Üçay inşaat firmasına taşınmıştır. 2021 yılının Ağustos ayından itibaren Üçay inşaat yeni endüstriyel elektrik ve mekanik projeleri alımını durdurmuş ve belirtilen nitelikteki projeler Üçay Mühendislik tarafından alınmaya ve yürütülmeye devam ettirdik. Başka bir ifadeyle, 2021 yılı Ağustos ayından itibaren endüstriyel elektrik ve mekanik projelerinin alımına dair sözleşmeler Üçay Mühendislik ailesi olarak tarafımızca yapılmıştır. Gelinen noktada Üçay inşaat, sadece inşaat taahhüt projelerine yöneltmiş, endüstriyel elektrik ve mekanik taahhüt projelerine ilişkin faaliyet alanı ise 2021 Ağustos ayından itibaren Üçay Mühendislik olarak devam ettiriyoruz.

Endüstriyel elektrik ve mekanik taahhüt faaliyetleri ile ilgili olarak Üçay inşaat’tan Üçay Mühendislik’e herhangi bir proje taahhüt işi sözleşmesinin devri olmamıştır ve olmayacaktır.

Üçay Mühendislik nezdinde tamamlanan ve devam eden elektrik ve mekanik taahhüt projelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Elektrik Taahhüt Faaliyetleri

Elektrik taahhüt alanındaki faaliyetler 2 gruba ayrılmaktadır: Alçak Gerilim Sistemleri ve Zayıf Akım Sistemleri. Müşterilerimizin taleplerine göre bu sistemler komple ya da parça parça kurulabilmektedir.

Alçak Gerilim Sistemleri, voltaj değerleri 1 Volt (“V”) ve 1000 V arasındaki gerilimlerin oluşturduğu sistemlerdir. Ülkemizde konutlarda kullanılan enerjinin gerilimi 220 V, sanayide kullanılan üç fazla alternatif akımın gerilimi ise 380 V’dir. Alçak gerilim sistemlerinde ve tesisatlarında güvenlik, kontrol, anahtarlama gibi pek çok faaliyet için elektrikli, mekanik ve elektromekanik birçok ekipman kullanmaktadır. Konutlarda elektrik anahtarları, otomatik sigortalar, devre kesiciler, kaçak akım röleleri, parafudr gibi alçak gerilim ürünleri kullanılır. Şebekelerde, sanayi ve endüstriyel tesislerde ise reaktif güç kontrol röleleri ve yardımcı ekipmanları, enerji sayaçları, enerji analizörleri, ölçüm cihazları, yük ayırıcılar, devre kesiciler, kontaktörler, motor koruma şalterleri, röleler, yol vericiler gibi alçak gerilim ürünleriyle üst seviyede güvenlik ve üretim kalitesi sağlanır.

Üçay Mühendislik Elektrik Grubu;

  • Aydınlatma Armatür Tesisatları,
  • Bina Aydınlatma Otomasyonu,
  • Jeneratör Sistemleri,
  • Yıldırımdan Korunma ve Topraklama,
  • Enerji İzleme Otomasyonu (“SCADA”),
  • Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları,
  • Busbar Sistemleri, (Sac ve alüminyum gövde içerisinde izole edilmiş barlar vasıtasıyla dağıtılan enerjiyi özel çıkış üniteleri ile istenilen noktalardan güvenli bir şekilde enerjiyi kesmeden almayı sağlar)
  • Kablo taşıma sistemi,

vb. Alçak Gerilim Sistemlerini, toplu konut ve yaşam projelerini yürüten inşaat taahhüt firmalarına kurmaktayız.

Mekanik Taahhüt Faaliyetleri

Mekanik taahhüt alanındaki faaliyetler Isıtma Sistemleri-Soğutma Sistemleri, Sıhhi Sistemler, Havalandırma Sistemleri, Yangın Önleme ve Söndürme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri ve benzeri sistemler gibi birden çok gruba ayrılmaktadır. Söz konusu sistemler toplu konut projelerinde komple ya da parça parça kurulabilmektedir.

Mekanik taahhüt projelerinde Isıtma/Soğutma Sistemleri olarak, Aparey, Fancoil, Konvektör ve Klima Santrali gibi sistemler kullanılmaktadır. Aparey Isıtma Sistemleri geniş yüksek tavanlı alanlarda uygulanır. Fancoil Sistemleri, ortamdaki fan vasıtasıyla önce havanın sisteme alınması ve ihtiyaca göre ısıtma/soğutma işlemi yapılarak bu havanın tekrar ortama verilmesini sağlar. Konvektör Isıtma/Soğutma Sistemleri, ortamdaki havayı konveksiyon (taşıma) prensibi ile ısıtan/soğutan sistemlerdir. Klima Santrali ile Isıtma/Soğutma Sistemleri, diğer sistemlerden farklı olarak, taze hava ihtiyacının bulunduğu alanlarda tercih edilir. Bu sistemde ortam havası alınarak istenen konfor şartlarında taze hava ile karıştırılır ve havanın bataryalar vasıtasıyla ısıtılıp/soğutulup tekrar ortama verilmesi sağlanır.

Sıhhi Tesisat Sistemleri, suyun ısıtılması, depolanması, dağıtımı, yağmur suyu tahliyesi ve suyun basınçlandırılması gibi konuları içine almaktadır. Mekanik taahhüt projelerinde Sıhhi Tesisat Sistemleri olarak temiz su, pis su, yağmur suyu ve sifonik sistemleri kurulmaktadır. Temiz Su Sistemleri, yapıya sağlanan şebeke suyunun uygun koşullarda depolanması, basınçlandırılması ve son kullanım noktasına hijyenik konullarda iletilmesini sağlar. Pis Su Sistemleri, yapılarda oluşan domestik ve endüstriyel atıkların tesisat vasıtasıyla toplanarak şehir kanalizasyon hattı veya atık depolama tesislerine yönlendirilmesini sağlayan sistemlerdir. Yağmur Suyu Sistemleri, yapılarda çatı veya peyzaj alanlarında yağmur suyunun depolanması veya temiz atık su hattına yönlendirilmesini sağlar. Sifonik Sistemler, yağmur suyu hattında vakum etkisi yaratarak suyun kusursuz şekilde toplanması ve tahliye edilmesini sağlayan sistemlerdir.

Mekanik taahhüt projelerinde Havalandırma Sistemleri olarak, otopark, ortam taze hava ve egzoz, jet fan egzoz, duman tahliye ve basınçlandırma gibi sistemler kurulmaktadır. Otopark Havalandırma Sistemleri ile, binaların otopark kullanım alanlarında biriken egzoz gazlarının yüksek debili fanlar ile tahliyesi ve ortama taze hava sağlanmaktadır. Ortam Taze Hava ve Egzoz Sistemleri ile yapıdaki konfor şartlarının gerektirdiği debi ve hız koşullarından fanlar yardımı ile kirli havanın tahliyesi ve yerine temiz havanın girmesi sağlanmaktadır. Jet Fan Egzoz Sistemleri, otopark veya tünel içerisinde hava akımını kontrol, yönlendirme ve tahliye etmek için kullanılmaktadır. Duman Tahliye ve Basınçlandırma Sistemleri, yangın merdivenlerine ve asansörlere duman girişini önlemek, insan tahliyesinin dumansız bir ortamda sağlamak ve itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi için uygun ulaşım yolu sağlamak için uygulanmaktadır.

Mekanik taahhüt projelerinde Yangın Önleme ve Söndürme Sistemleri olarak sprink söndürme, yangın dolabı söndürme, köpüklü söndürme, gazlı söndürme ve hidrant sistemleri kurulmaktadır. Sprink Söndürme Sistemleri ile sulu söndürmenin uygun olduğu mahallerde yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içinde proje alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılması sağlanmaktadır. Yangın Dolabı Söndürme Sistemleri ile yangın hidroforuyla basınçlandırılan suyun makaralı hortum sistemiyle yangına suyun güçlü bir şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Köpüklü Söndürme Sistemleri ile sulu söndürmenin etkili olmadığı yakıt, yakıcı, sıvı gibi maddelerin oluşturduğu yangınların söndürülmesi sağlanmaktadır. Elektrik odaları, arşiv, müze, kütüphane gibi mahallerde malzeme ve sisteme zarar vermemek amacıyla FM200 (renksiz, kokusuz ve elektriksel iletkenliği bulunmayan temiz bir söndürücü gaz) gibi gazlar kullanılarak uygulanan söndürme sistemlerine ise Gazlı Söndürme Sistemleri adı verilmektedir. Hidrant Sistemleri ile bina yapısı dışında toprak altına döşenen hidrant hattına basınçlı su sağlanmakta ve hidrant ağızlarından itfaiye aracına ve yangın müdahalelerine su sağlanmaktadır.

Mekanik taahhüt projelerinde Otomasyon Sistemleri ile tek bir kanaldan binalardaki bütün sistemin izlenmesi ve kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır. Mekanik sistemlerin, uzaktan kontrol ve izleme imkânı sunularak, kurulan tesisatların istenen konfor şartları, zamanlama ve test süreçlerinin insan müdahalesi gerek duyulmaksızın düzgün ve zamanında çalışması sağlanmaktadır.

Üçay Mühendislik olarak elektrik ve mekanik taahhüt faaliyetlerinde genelde alt yüklenici konumunda olup, taahhüt edilen işlere yönelik sözleşmede belirtilen teknik şartnameler dikkate almaktayız. Teknik şartnamelerde malzemelere ilişkin marka, cins bilgileri yer almakta ve uyulması gereken kalite standartları belirtilmektedir.

Müşterilerimizin beklentilerini aşan çözümler sunmak adına, her geçen gün genişleyen ve gelişen uzman kadromuzla hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştiriyor ve güçlendiriyoruz. Üçay Mühendislik olarak, geleceğin taleplerini karşılamak adına sürekli olarak kendimizi yeniliyor ve sektördeki liderliğimizi sürdürmek için en son teknolojileri ve en iyi uygulamaları benimsiyoruz.