Ar-Ge & Teknoloji

Bilim insanı Arşimet’in tüm dünyaca bilinen meşhur ünlemi “Buldum!” ifadesinden yola çıkılarak ismini alan “Evrekaa” Ar-Ge merkezi, Üçay Mühendislik A.Ş. ‘ye bağlı olarak kurulmuştur.

Yerinde Ar-Ge olma özelliğini taşıyan merkez, 20 Milyon TL’lik başlangıç yatırımı ile Üçay Mühendislik öz sermayesinden doğmuş, fütüristtik bir mimari anlayış ile tasarlanmıştır.

Arı Peteği ve İletişim Bağlantıları

Amblemimizdeki ‘Arı Peteği’ çalışma ve yeni projeler oluşturma azmimizi, içinde yer alan Bağlantı’ simgeleri ise farklı disiplinlerde çalışan tüm bilim insanları ile bağlantıda olma, bilgiyi paylaşma ve geliştirme arzumuzu yansıtmaktadır.

Vizyonumuz

Mühendislik ve yazılım teknolojilerinin birleştirildiği, enerjide verimliliği artırıp bağımlılığı azaltacak, katma değeri yüksek patentli, yerli ve milli ürünler ortaya koyarak ülkemiz ve dünya için sürdürülebilir çözümler ortaya çıkarmak ana vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Ar-Ge kapsamında ortaya çıkaracağımız yeni mühendislik çözümlerimiz ve enerjide verimliliği artıracak inovatif yazılım teknolojisi ürünlerin ticarileştirilerek tüm dünyada kullanılabilir hale getirilmesini sağlayarak ülke ekonomimize katma değeri yüksek girdiler sağlamak ana misyonumuzu oluşturmaktadır.

Teknoloji Alanındaki Faaliyetler 

Üçay Mühendislik olarak, teknoloji alanındaki faaliyetler ile ilgili olarak, mühendislik hizmetleri alanlarındaki tecrübelerini yazılım teknolojileri ile birleştirerek katma değeri yüksek patentler ve ürünler elde etmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla, 3 farklı proje yürütülmektedir: Bu projelerin tamamında; ön değerlendirilme yapılmış, proje ekibi belirlenmiş, mali ve teknik analizler değerlendirilmiş, şirket Yönetimi’nden onaylar alınmış ve ‘Proje Planlama’ olarak adlandırılan proje yazım aşamasına geçilmiştir.

AR-GE Merkezi Projelerimiz

Elaris Araç Şarj Operatörlüğü Projesi ( Yazılım ve Üretim )

Sahada kurulumları yapılmış olan EA şarj istasyonlarının izleme, arıza, bakım takiplerinin yapılabildiği bir yazılım projesidir. Bu sayede, EPDK’nın yayımlamış olduğu yeni yönetmelik çerçevesinde, Türkiye’de tüm şarj ağı operatörü ve buna bağlı olacak olan şarj istasyonu operatörlerinin bir çatı altında toplanması ve koordine edilmesi sağlanarak her operatörün hazırladığı operasyona kolaylıkla dâhil olabilecek ve katkı sağlayacak bir yazılım yönetim portalı olacaktır. Ortaya çıkan izleme, arıza ve bakım takip sisteminin ticarileştirilmesi amaçlamaktayız.

ZeroHouse Projesi

Zero House, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.İ.’nin mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş ve karbon izini nötrlemeyi hedef edinmiş bir Mühendislik Yaklaşımı’dır. Bu sistemde yapılar için gerekli olan ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacı Isı Pompası Sistemleri, Yerden Isıtma Sistemleri ve VRF Sistemlerin kombine edilmesi ile karşılanmaktadır. İklimlendirme sistemlerine ek olarak gelişen teknoloji ile artık odak haline gelmiş olan elektrikli araçların şarj istasyonu kurulumu da Zero House konseptine entegre edilmiştir. Bu sistemler için gerekli olan elektrik enerjisi Güneş’ten elektrik üretebilen Fotovoltaik Paneller ile sağlanmaktadır. Yenilenebilir Enerji Sistemleri sayesinde fosil yakıtlara bağımlı kalmadan enerji üreten ZeroHouse yapılar karbon salınımsız bir dünya için önem arz etmektedir

Akıllı Ev Sistemleri ve Verimlilik Projesi

Güneş Panelleri için Güneş Takip Sistemi Projesi

TÜBİTAK’ın E-21400745-115.99-423589 sayılı yazısı ile, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi işbirliği Destek Programı mevzuatı çerçevesinde, “PV PANELLERİN MAKSİMUM VERİMDE ÇALIŞMASI İÇİN IOT TABANLI OPTİMİZE EDİCİ (OPTİMİZER) SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ” isimli ve 5230011 numaralı projemiz “TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları” çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda (01.06.2023 tarihinde başlayan ve 31.05.2025 tarihinde biten ve toplam) 24 ay süre ile Üçay Mühendislik ve TÜBİTAK katkısı dahil toplam 281.800 TL (ikiyüzseksenbirbinsekizyüz Türk Lirası) bütçe ile desteklenmesine karar verildiği bildirilmiştir. Projemiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahit GÜNEŞ Bey yönetiminde yürütülmektedir.